Μήνας: Σεπτέμβριος 2022

πρόθεση αναζήτησης
Τι είναι η πρόθεση αναζήτησης Η πρόθεση αναζήτησης ή πρόθεση χρήστη (search intent/user intent) είναι ο σκοπός της διαδικτυακής αναζήτησης. Συνδέεται με την απάντηση που περιμένει να πάρει ο χρήστης του διαδικτύου όταν αναζητά έναν συγκεκριμένο όρο. Σε αρκετές περιπτώσεις η πρόθεση αναζήτησης είναι ξεκάθαρη. Για παράδειγμα, η αναζήτηση «ψωμί συνταγή» δηλώνει ότι ο χρήστης […]
swot analysis
Πώς μπορεί να βοηθήσει μία επιχείρηση Η ανάλυση SWOT ανάλυση είναι ένα σχέδιο δράσης που σας βοηθά να εντοπίσετε τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία της επιχείρησής σας και να αξιολογήσετε ευκαιρίες και απειλές που μπορεί να προκύψουν στη πορεία. Ο όρος SWOT προκύπτει από τις λέξεις Strengths (Δυνατά σημεία), Weaknesses (Αδυναμίες), Opportunities (Ευκαιρίες), Threats […]
social media marketing
Το social media marketing αποτελεί από τα κύρια μέσα διαφήμισης προϊόντων ή υπηρεσιών και αύξησης την αναγνωρισιμότητας των επιχειρήσεων μέσα από τη δημιουργία σύνδεσης με στοχευμένο κοινό. Τα τελευταία χρόνια, οι δημοφιλείς πλατφόρμες των social media αποκαλύπτουν τι προτιμούν οι χρήστες τους, προσφέρουν πληροφορίες, δημιουργούν τάσεις και καλλιεργούν σχέσεις μεταξύ δημιουργών και κοινού.