Μήνας: Φεβρουάριος 2023

linkedin-page
Τι είναι η εταιρική σελίδα LinkedIn Οι εταιρική σελίδα στο LinkedIn αποτελεί τα τελευταία χρόνια μία από τις σταθερές πρακτικές στρατηγικής Social Media των επιχειρήσεων. Μπορεί οι πλατφόρμες του Facebook, του Instagram, του TikTok και άλλες να είναι εξαιρετικά δημοφιλείς στο ευρύ κοινό, ωστόσο μία εταιρική σελίδα στο LinkedIn αποδίδει καλύτερα όταν χρησιμοποιείται από εταιρείες […]
call-to-action
Τι είναι το Call to action (CTA) To Call to action ή CTA είναι η «προτροπή για δράση» που συναντούμε σε μία ιστοσελίδα με τη μορφή εικονιδίου, link ή κουμπιού. Το CTA καλεί τον επισκέπτη της ιστοσελίδας να προβεί σε μία συγκεκριμένη ενέργεια πατώντας πάνω στο εικονίδιο ή ακολουθώντας το σύνδεσμο. Έτσι, ο χρήστης οδηγείται […]