Ημέρα: 2 Φεβρουαρίου 2023

call-to-action
Τι είναι το Call to action (CTA) To Call to action ή CTA είναι η «προτροπή για δράση» που συναντούμε σε μία ιστοσελίδα με τη μορφή εικονιδίου, link ή κουμπιού. Το CTA καλεί τον επισκέπτη της ιστοσελίδας να προβεί σε μία συγκεκριμένη ενέργεια πατώντας πάνω στο εικονίδιο ή ακολουθώντας το σύνδεσμο. Έτσι, ο χρήστης οδηγείται […]