Μήνας: Αύγουστος 2023

τι είναι το target audience
Tι είναι το target audience Το target audience ή κοινό-στόχος περιλαμβάνει τα άτομα που είναι πιο πιθανό να επιλέξουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας. Είναι οι καταναλωτές στους οποίους απευθύνεστε μέσα από τον ιστότοπό σας και τα υπόλοιπα κανάλια digital marketing. Η κατανόηση του target audience είναι απαραίτητη, εάν επιδιώκετε τη σύνδεση μαζί του, […]