Μήνας: Μάιος 2024

Τι είναι η εταιρική ταυτότητα Η εταιρική ταυτότητα (brand identity) είναι μία σειρά από οπτικά και λεκτικά στοιχεία που συνιστούν την ταυτότητα μίας επωνυμίας και καθορίζουν τόσο τον τρόπο που προβάλλει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της και όσο και την τοποθέτησή της στην συνείδηση των αγοραστών. Η εταιρική ταυτότητα αποτελεί κομμάτι του brand που […]