Τι είναι το Inbound Marketing: ορισμός και τεχνικές

τι είναι το inbound marketing

Ορισμός του Inbound Marketing

Το Inbound Marketing είναι ένα κλάδος του Digital Marketing, που στοχεύει στην προσέλκυση κοινού με τη δημιουργία χρήσιμου υλικού (γραπτού, ακουστικού, οπτικού, κ.α.), σχετικού με τα προσφερόμενα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μίας επωνυμίας. Απευθύνεται σε στοχευμένο κοινό και η διανομή του έχει στόχο να προσελκύσει το κοινό και να το μετατρέψει σε δυνητικούς πελάτες.

Το «αντίπαλο δέος» του Inbound Marketing ονομάζεται Outbound Marketing. Το Outbound Marketing χρησιμοποιεί πιο επιθετική προσέγγιση, με στόχο να εξασφαλίσει μετατροπές. Προσεγγίζει άμεσα το κοινό για να του παρουσιάσει προϊόντα ή υπηρεσίες και να το δελεάσει να τα δοκιμάσει.

Το Outbound Marketing χρησιμοποιεί μεθόδους του παραδοσιακού μάρκετινγκ. Κάνει χρήση μέσων, όπως για παράδειγμα, οι διαφημίσεις σε εφημερίδες και περιοδικά, στην τηλεόραση ή το ραδιόφωνο. Εστιάζει επίσης στην απευθείας προσέγγιση των δυνητικών πελατών μέσω τηλεφώνου. Inbound Marketing  και Outbound Marketing αποτελούν κατηγορίες του Digital Marketing.

τι είναι το inbound marketing

Η στρατηγική Inbound Marketing

Η πλειοψηφία των καταναλωτών ξεκινά το αγοραστικό ταξίδι της στο διαδίκτυο. Οι δυνητικοί πελάτες σας αναζητούν προϊόντα και υπηρεσίες για να καλύψουν κάποιες ανάγκες τους. Εσείς καλείστε, μέσα από το περιεχόμενο που δημιουργείτε και μοιράζεστε μαζί τους, πριν και μετά την αγορά, να τους εξηγήσετε πώς τα δικά σας προϊόντα ή υπηρεσίες μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις ανάγκες τους.

Το Inbound Marketing είναι σχεδιασμένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να καλύπτει τις ανάγκες του δυνητικού πελάτη σε κάθε στάδιο της διοχέτευσης μάρκετινγκ. Εστιάζει σε τέσσερα σημεία: την προσέλκυση, τη μετατροπή, το κλείσιμο και την ικανοποίηση (Attract, Convert, Close, Delight).

1. Την προσέλκυση του αγοραστή

Η διαδικασία της προσέλκυσης εστιάζει στη δημιουργία χρήσιμου περιεχομένου, όπως άρθρα του blog, αναρτήσεις στα social media, αναλυτικούς οδηγούς και Video. Όταν παρέχετε ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό που προσφέρει λύσεις στα προβλήματα του κοινού σας, εμβαθύνετε στα προβλήματά τους και προσδίδετε αξία τόσο στη διαδικασία όσο και στα άτομα, στα οποία απευθύνεστε.

Όλοι τα παραπάνω μέσα προσφέρονται με άμεσο και μη-παρεμβατικό τρόπο. Αυτό σημαίνει ότι το κοινό μπορεί να αξιολογήσει αν το περιεχόμενο το ενδιαφέρει ή όχι και να αξιοποιήσει το υλικό που παρέχετε στη στιγμή που επιθυμεί. Αυτό που πρέπει από την πλευρά σας να κάνετε είναι να φροντίζετε για τη συνεχή ανανέωση του περιεχομένου, ώστε να ευθυγραμίζεται με την πρόθεση αναζήτησης του στοχευμένου σας κοινού.

2. Τη δέσμευση του δυνητικού πελάτη

Η δέσμευση του αγοραστή επιτυγχάνεται με τη χρήση Call-to-Action, δηλαδή μηνυμάτων προτροπής σε δράση και σελίδων προορισμού που τον κατευθύνουν σε σελίδες προϊόντων ή υπηρεσιών.

3. Το κλείσιμο του αγοραστή

Είναι το στάδιο όπου ο δυνητικός πελάτης πραγματοποιεί την πώληση και γίνεται πλέον αγοραστής. Σε αυτό το στάδιο είναι σημαντική η άριστη εξυπηρέτηση πελατών, που εστιάζει περισσότερο στην εύρεση λύσεων για τον πελάτη και όχι στην απρόσωπη πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών.

4. Την ικανοποίηση του καταναλωτή

Η ικανοποίηση του καταναλωτή μετά την αγορά είναι σημαντική, γιατί τότε αποδεικνύεται η αξία των υπηρεσιών σας. Γι’αυτό, πρέπει να φροντίζετε οι σχέσεις που διατηρείται μαζί τους να παραμένουν άριστες και μετά την αγορά, ώστε να μετατραπούν σε προωθητές της επωνυμίας σας. Σε αυτό λειτουργούν βοηθητικά τα Newsletters και τα διαφημιστικά Emails.

τι είναι το inbound marketing

Inbound Marketing και Search Engine Optimization

Το Search Engine Optimization και το Inbound Marketing είναι δύο έννοιες στενά συνδεδεμένες. Το Search Engine Optimization στοχεύει σε αύξηση της οργανικής επισκεψιμότητας μέσω της αναζήτησης σε μηχανές όπως η Google, το Bing, το Yahoo, κ.α. Η εύρεση από τις μηχανές αναζήτησης διασφαλίζεται μέσω της βελτιστοποίησης του περιεχομένου ενός ιστοτόπου. Αυτό γίνεται με τη χρήση keywords, δηλαδή λέξεων-κλειδιών που ανταποκρίνονται στην πρόθεση αναζήτησης του διαδικτυακού χρήστη.

Το Inbound Marketing έρχεται να συμπληρώσει τη βελτιστοποίηση για τις μηχανές αναζήτησης με τη δημιουργία χρήσιμου περιεχομένου στα μέτρα του στοχευμένου κοινού. Αυτό, θα το προσελκύσει και θα το μετατρέψει σε δυνητικούς πελάτες. Το SEO είναι απαραίτητο για την αύξηση της οργανικής επισκεψιμότητας, όπως και το Inbound Marketing για τη δημιουργία δυνητικών πελατών. Με άλλα λόγια, η ενσωμάτωση του SEO στο Inbound Marketing είναι απαραίτητη. Αυτό σημαίνει ότι κάθε στοιχείο του ιστοτόπου σας πρέπει να βελτιστοποιηθεί για τις μηχανές αναζήτησης.

τι είναι το inbound marketing

Inbound Marketing και μάρκετινγκ περιεχομένου

Οι ομοιότητες ανάμεσα στο Inbound Marketing και το Content Marketing (μάρκετινγκ περιεχομένου) εντοπίζονται στο δομικό στοιχείο και των δύο: την παραγωγή περιεχομένου. Ωστόσο, σύμφωνα με το Hubspot, το Content Marketing αποτελεί κομμάτι του Inbound Marketing.

Τo μάρκετινγκ περιεχομένου είναι μία τεχνική του μάρκετινγκ που βασίζεται στη δημιουργία χρήσιμου και συναφούς περιεχομένου. Στόχος του είναι η προσέλκυση στοχευμένου κοινού και η μετατροπή του σε δυνητικούς πελάτες και εν τέλει σε αγοραστές. Εστιάζει στη δημιουργία εξαιρετικού περιεχομένου, που διανέμεται με διάφορους τρόπους: με αναρτήσεις ιστολογίου και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, με ηλεκτρονικά βιβλία, γραφικά, βίντεο ή podcast.

Σημαντικό στοιχείο του Content Marketing είναι η συνέπεια τόσο στη δημιουργία όσο και στη διανομή του περιεχομένου. Όσο πιο συνεπής είναι μία επωνυμία στην παραγωγή και την προώθηση του περιεχομένου, τόσο περισσότερους δυνητικούς πελάτες προσελκύει.

Το Inbound Marketing, όπως και το μάρκετινγκ περιεχομένου, λύσεις στα προβλήματα του κοινού μέσα από χρήσιμο περιεχόμενο, με στόχο τη δημιουργία δυνητικών πελατών.

Όταν αυτοί οι δυνητικοί πελάτες μετατραπούν σε αγοραστές, στόχος του Inbound Marketing είναι να διατηρήσει τη σχέση με τους πελάτες, ώστε αυτοί με τη σειρά τους να προτείνουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας σε τρίτους. Γι’αυτό, ξεχωριστή θέση στο Inbound Marketing κατέχει η εξυπηρέτηση πελατών και η διαρκής διατήρηση της ικανοποίησή τους και μετά την αγορά.

τι είναι το inbound marketing

Συμπέρασμα

Ενσωματώνοντας τεχνικές του μάρκετινγκ περιεχομένου και του SEO στη στρατηγική Inbound Marketing της επιχείρησής σας, αυξάνετε την αναγνωρισιμότητα της επωνυμίας σας και την επισκεψιμότητα του ιστοτόπου σας. Επιπλέον, εμπλουτίζοντας τη στρατηγική σας με μεθόδους του Email Marketing και του Social Media Marketing την ενισχύετε ακόμη περισσότερο, ανοίγοντας το δρόμο για τη δημιουργία μετατροπών.

Μην ξεχνάτε πως, με την πάροδο του χρόνου, το περιεχόμενό σας αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία και συνεχίζει να δημιουργεί δυνητικούς πελάτες. Η παρακολούθηση της απόδοσης των ενεργειών σας θα σας βοηθήσει δείτε τι δουλεύει και τι όχι, ώστε να προχωρήσετε σε βελτιώσεις και να καθορίσετε τη μελλοντική σας στρατηγική.

newsletter
newsletter subscribe

Κάνε σήμερα εγγραφή στο Symmetric Νewsletter για να λαμβάνεις κατευθείαν στο email σου όλα τα τελευταία άρθρα, νέα και ενημερώσεις σχετικά με το SEO και το branding.

Categories: