Στρατηγική digital marketing σε 7+1 βήματα

Στρατηγική digital marketing

Τι είναι η στρατηγική digital marketing

Σήμερα, κάθε επαγγελματίας που επιδιώκει την ενίσχυση της διαδικτυακής του παρουσίας επενδύει στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Στο συνεχώς μεταβαλλόμενο ψηφιακό τοπίο, από πολύ νωρίς έρχεται αντιμέτωπος με καθημερινές προκλήσεις, όπως «πώς θα ενισχύσω την επισκεψιμότητα», «πώς θα δημιουργήσω δυνητικούς πελάτες» ή «πώς θα αυξήσω τις μετατροπές».

Η στρατηγική digital είναι μία σειρά από καθορισμένες ενέργειες που εκτελούνται διαδικτυακά από μία επωνυμία με στόχο την επίτευξη συγκεκριμένων επιχειρηματικών στόχων marketing. Έρχεται, λοιπόν, να προσφέρει λύσεις στις παραπάνω προκλήσεις και να παρουσιάσει τρόπους ώστε να αναδείξετε τις δυνατότητες της επιχείρησής σας.

Όταν είναι σωστά σχεδιασμένη και κατάλληλα εκτελεσμένη, η στρατηγική digital marketing σάς επιτρέπει να δημιουργήσετε μία αξιόπιστη παρουσία στον επιχειρηματικό κλάδο που δραστηριοποιείστε. Προσελκύοντας το κατάλληλο κοινό, δημιουργείτε τις συνθήκες για αύξηση των μετατροπών και κερδοφορία. Παράλληλα, προβάλλετε τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα που σας ξεχωρίζουν από τον ανταγωνισμό. Ας δούμε με ποια βήματα μπορείτε να σχεδιάσετε τη δική σας στρατηγική, ώστε να αφήσετε το αποτύπωμά σας στον κόσμο του ψηφιακού μάρκετινγκ και να ανοίξετε τον δρόμο για την ανάπτυξη.

Στρατηγική digital marketing

Πώς να σχεδιάσετε μία στρατηγική digital marketing

Ο ρόλος της στρατηγικής digital marketing είναι καθοριστικός για την επιτυχία κάθε επιχειρηματικής προσπάθειας, γιατί σας καθοδηγεί προς τη σωστή κατεύθυνση, καθορίζει τις αποφάσεις σας και τα αποτελέσματα των ενεργειών σας. Για να είναι αποτελεσματική, πρέπει να ακολουθήσετε μία σειρά από διαδικασίες που θα διασφαλίσουν ότι έχετε λάβει υπόψη όλες τις παραμέτρους, που, με τον κατάλληλο χειρισμό, θα ενισχύσουν την θέση της εταιρείας σας.

 Βήμα 1ο

• Αξιολόγηση της τρέχουσας κατάστασης και διενέργεια SWOT ανάλυσης

To πρώτο βήμα στο σχεδιασμό της στρατηγικής ψηφιακού μάρκετινγκ είναι η ανάλυση της παρούσας κατάστασης (situation analysis). Θα χρειαστεί να εξετάσετε ποιες από τις πλατφόρμες που χρησιμοποιείτε αποδίδουν μέχρι στιγμής. Επιπλέον, μία ανάλυση SWOT θα σας βοηθήσει να καταγράψετε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες σας, τις ευκαιρίες και τις απειλές που ενδέχεται να αντιμετωπίσετε. Αξιολογώντας τόσο το εσωτερικό περιβάλλον όσο και τους εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν την επιχείρησή σας, θα είστε σε θέση να εντοπίσετε τις βέλτιστες πρακτικές για την ανάπτυξη της στρατηγικής digital marketing.

Βήμα 2ο

• Καθορισμός του κοινού-στόχου σας

O καθορισμός του στοχευμένου κοινού βασίζεται στην κατανόησή του. Ποιο είναι το κοινό σας; Τι χρειάζεται; Ποιες είναι οι ανάγκες τους; Συγκεντρώστε όσα περισσότερα δημογραφικά και ψυχογραφικά δεδομένα μπορείτε, για να δημιουργήσετε τις λεγόμενες buyer personas. Από εκεί κι έπειτα, μπορείτε με εξατομικευμένη προσέγγιση να προσαρμόσετε κάθε κίνησή σας επιδιώκοντας τη μετατροπή των buyer personas σε δυνητικούς πελάτες (lead generation).

Βήμα 3ο

• Καθορισμός S.M.A.R.T. στόχων

O καθορισμός στόχων είναι απαραίτητος για την επιτυχια της στρατηγικής digital marketing. Οι στόχοι σας πρέπει να είναι συγκεκριμένοι, μετρήσιμοι, εφικτοί, σχετικοί με το όραμά σας και να έχουν καθορισμένο χρονικό περιθώριο (SMART). Είναι σημαντικό, επίσης, να είναι ευθυγραμμισμένοι με τους στόχους της εταιρείας σας και να συνοδεύονται από βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs), ώστε να παρακολουθείτε την πρόοδό τους.

Βήμα 4ο

• Ανάλυση ανταγωνισμού

Σειρά έχει η ανάλυση ανταγωνισμού. Σκεφτείτε, ποιοι είναι οι ανταγωνιστές σας; Είναι άμεσοι ή έμμεσοι ανταγωνιστές; Πώς διαφοροποιούνται τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες σας από τα δικά τους; Ανακαλύπτοντας τα στοιχεία που σας διαφοροποιούν από τον ανταγωνισμό, οδηγείστε σταδιακά στην αποκρυστάλλωση της μοναδικής πρότασης πώλησης (USP). Προβάλλοντας τη μοναδική αξία των αγαθών ή των υπηρεσιών σας περιγράφετε τα οφέλη που θα αποκομίσουν οι καταναλωτές, αν σας επιλέξουν. Έτσι, γίνεστε ανταγωνιστικοί και διεκδικείτε επάξια τη θέση που αξίζει να κατέχει το brand σας στην αγορά.

Βήμα 5ο

• Επιλογή των κατάλληλων καναλιών

Ιδιαίτερα σημαντική για την προώθηση της στρατηγικής σας είναι η επιλογή των κατάλληλων καναλιών, όπου θα διοχετευτεί το περιεχόμενο. Η επιλογή γίνεται με βάση τους στόχους που έχετε θέσει και το κοινό που έχετε καθορίσει. Σε κάθε περίπτωση, το multichannel marketing έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτικό, καθώς  συνδυάζει τη χρήση πολλαπλών καναλιών, τόσο άμεσων όσο και έμμεσων (social media marketing, content marketing, email marketing, SEO, blog, κτλ.).

Βήμα 6ο

Κατάρτιση πλάνου περιεχομένου

Το πλούσιο, συναφές και χρήσιμο περιεχόμενο είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο για την προσέλκυση και τη διατήρηση του κοινού-στόχου σας. Η κατάρτιση ενός πλάνου μάρκετινγκ περιεχομένου θα σας βοηθήσει να καθορίσετε το είδος του περιεχομένου, την πλατφόρμα ανάρτησης και τους στόχους που θέλετε να επιτύχετε. Επίσης, η προετοιμασία ενός ημερολογίου περιεχομένου για κάθε κανάλι είναι απαραίτητη για την οργάνωση και την παρακολούθηση του περιεχομένου σας.

Βήμα 7ο

• Εφαρμογή τεχνικών βελτιστοποίησης για τις μηχανές αναζήτησης

Η βελτιστοποίηση ιστοσελίδας γίνεται σε επίπεδο on-page, off-page και τεχνικού SEO. Η στόχευση των κατάλληλων keywords με βάση την πρόθεση αναζήτησης των χρηστών, η απόκτηση ποιοτικών backlinks και η ρύθμιση των τεχνικών παραμέτρων, όπως η βελτίωση του χρόνου φόρτωσης, ενισχύει την οργανική προβολή του ιστοτόπου σας και αυξάνει την επισκεψιμότητά του. Κατακτώντας υψηλότερη θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης για στοχευμένες λέξεις-κλειδιά, ενισχύετε την ορατότητα του ιστοτόπου σας, διευρύνετε το κοινό σας και δημιουργείτε δυνητικούς πελάτες.   

Βήμα 8ο

• Παρακολούθηση, μέτρηση και προσαρμογή της στρατηγικής

Η παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων είναι μία συνεχής διαδικασία, που σας επιτρέπει, μέσα από την προσαρμογή της στρατηγικής σας, να βελτιώνετε τις επιδόσεις σας και να προσεγγίζετε όλο και περισσότερο τους στόχους σας. Τα δεδομένα που προκύπτουν από τους βασικούς δείκτες απόδοσης (KPIs) βοηθούν στην καλύτερη κατανόηση του κοινού σας. Αυτό, σας παρέχει τη δυνατότητα να επιλέγετε περισσότερο στοχευμένες πρακτικές είτε πρόκειται για διαφορετικές μορφές περιεχομένου, διαφήμισης είτε για νέα κανάλια marketing.

στρατηγική digital marketing

Συμπέρασμα

Στο διαρκώς μεταβαλλόμενο τοπίο του μάρκετινγκ, η στρατηγική digital marketing αποτελεί τον χάρτη πορείας για κάθε επιχείρηση που θέλει να βαδίζει σταθερά προς την ανάπτυξη και την κερδοφορία. Είναι μία συνεχής προσπάθεια που απαιτεί ευελιξία και προσαρμογή στις αλλαγές. Μία επιτυχημένη στρατηγική χρειάζεται προσεκτικό σχεδιασμό, συνεπή εκτέλεση και διαρκή παρακολούθηση. Είναι μία διαδικασία που απαιτεί χρόνο, επιμονή και κυρίως βαθιά κατανόηση της αγοράς. Η εφαρμογή κατάλληλων πρακτικών και η προσαρμοστικότητα στα συνεχώς μεταβαλλόμενα δεδομένα είναι το κλειδί για την επιτυχία της.

newsletter
newsletter subscribe

Κάνε σήμερα εγγραφή στο Symmetric Νewsletter για να λαμβάνεις κατευθείαν στο email σου όλα τα τελευταία άρθρα, νέα και ενημερώσεις σχετικά με το SEO και το branding.

Categories: